Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Quang Trung-
dc.contributor.advisorNguyễn, Vũ Giang-
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Minh-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:24:22Z-
dc.date.available2017-05-17T07:24:22Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, Q. M. (2012). Nghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050001433-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39707-
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan. Chương 2: Thực nghiệm. Chương 3: Kết quả và thảo luận.-
dc.format.extent67 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
dc.subjectHạt gypsum phế thải-
dc.subjectVật liệu PP/GS polyme compozit-
dc.subjectHóa học-
dc.subjectHóa môi trường-
dc.titleNghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001433_Noi_dung.pdf
  • Size : 4,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Quang Trung-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Vũ Giang-
  dc.contributor.authorNguyễn, Quang Minh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:24:22Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:24:22Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, Q. M. (2012). Nghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050001433-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39707-
  dc.description.abstractChương 1: Tổng quan. Chương 2: Thực nghiệm. Chương 3: Kết quả và thảo luận.-
  dc.format.extent67 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
  dc.subjectHạt gypsum phế thải-
  dc.subjectVật liệu PP/GS polyme compozit-
  dc.subjectHóa học-
  dc.subjectHóa môi trường-
  dc.titleNghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001433_Noi_dung.pdf
  • Size : 4,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :