Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Sơn-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Ngọc Hoa-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:24:30Z-
dc.date.available2017-05-17T07:24:30Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationĐỗ, T. N. H. (2013). Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050001266-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39718-
dc.description.abstractNghiên cứu đặc điểm địa lý tự nhiên, tính chất mưa lũ, địa hình và mạng lưới sông suối trên lưu vực sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam. Dựa trên các tài liệu liên quan thống kê lại tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên lưu vực trong mười năm qua. Tổng quan đư (...)-
dc.format.extent56 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Thủy văn học (Full)-
dc.subjectThủy văn học-
dc.subjectBiến đổi khí hậu-
dc.subjectSông Thu bồn-
dc.subject-
dc.titleĐánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001266_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Sơn-
  dc.contributor.authorĐỗ, Thị Ngọc Hoa-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:24:30Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:24:30Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationĐỗ, T. N. H. (2013). Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050001266-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39718-
  dc.description.abstractNghiên cứu đặc điểm địa lý tự nhiên, tính chất mưa lũ, địa hình và mạng lưới sông suối trên lưu vực sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam. Dựa trên các tài liệu liên quan thống kê lại tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên lưu vực trong mười năm qua. Tổng quan đư (...)-
  dc.format.extent56 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Thủy văn học (Full)-
  dc.subjectThủy văn học-
  dc.subjectBiến đổi khí hậu-
  dc.subjectSông Thu bồn-
  dc.subject-
  dc.titleĐánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001266_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :