Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Trung-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:24:58Z-
dc.date.available2017-05-17T07:24:58Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2013). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (GC-MS) xác định hàm lượng Dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay Biên Hòa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050001243-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39743-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Hóa Phân tích -- Trường đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractNghiên cứu, khảo sát các điều kiện thực nghiệm, với mục đích nghiên cứu phương pháp xac đinh hàm lượng Dioxin trong mẫu đất, sau đó ứng dụng phương pháp để phân tích một số mẫu thực lấy tại sân bay Biên Hòa, đã thu được một số kết quả sau: Thiết lập điều k (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent94 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa phân tích (Full)-
dc.subjectHóa phân tích-
dc.subjectPhương pháp phân tích sắc ký-
dc.subjectKhí khối phổi-
dc.subjectHàm lượng Dioxin-
dc.subjectSân bay biên hòa-
dc.titleNghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (GC-MS) xác định hàm lượng Dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay Biên Hòa-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001243_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Trung-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:24:58Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:24:58Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2013). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (GC-MS) xác định hàm lượng Dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay Biên Hòa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050001243-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39743-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Hóa Phân tích -- Trường đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractNghiên cứu, khảo sát các điều kiện thực nghiệm, với mục đích nghiên cứu phương pháp xac đinh hàm lượng Dioxin trong mẫu đất, sau đó ứng dụng phương pháp để phân tích một số mẫu thực lấy tại sân bay Biên Hòa, đã thu được một số kết quả sau: Thiết lập điều k (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent94 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa phân tích (Full)-
  dc.subjectHóa phân tích-
  dc.subjectPhương pháp phân tích sắc ký-
  dc.subjectKhí khối phổi-
  dc.subjectHàm lượng Dioxin-
  dc.subjectSân bay biên hòa-
  dc.titleNghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (GC-MS) xác định hàm lượng Dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay Biên Hòa-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001243_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :