Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
dc.contributor.advisorĐỗ, Tiến Anh-
dc.contributor.authorChu, Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:25:26Z-
dc.date.available2017-05-17T07:25:26Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationChu, T. H. (2016). Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn trong phân hủy kỵ khí chất thải tại các lò giết mổ tập trung nhằm thu hồi khí sinh học. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050003120-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39773-
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp. Chương 3: Kết quả và thảo luận.-
dc.format.extent76 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
dc.titleNghiên cứu sử dụng vi khuẩn trong phân hủy kỵ khí chất thải tại các lò giết mổ tập trung nhằm thu hồi khí sinh học-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003120.pdf
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
  dc.contributor.advisorĐỗ, Tiến Anh-
  dc.contributor.authorChu, Thanh Huyền-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:25:26Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:25:26Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationChu, T. H. (2016). Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn trong phân hủy kỵ khí chất thải tại các lò giết mổ tập trung nhằm thu hồi khí sinh học. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050003120-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39773-
  dc.description.abstractChương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp. Chương 3: Kết quả và thảo luận.-
  dc.format.extent76 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
  dc.titleNghiên cứu sử dụng vi khuẩn trong phân hủy kỵ khí chất thải tại các lò giết mổ tập trung nhằm thu hồi khí sinh học-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003120.pdf
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :