Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrịnh, Văn Minh, supervisor
dc.contributor.advisorTrịnh, Đức Thái, supervisor
dc.contributor.authorLê, Trần Thanh Cương
dc.date.accessioned2017-05-17T07:29:06Z-
dc.date.available2017-05-17T07:29:06Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.degreecode04054000095
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39817-
dc.description.abstract199 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
dc.description.abstractLuận án TS. Ngôn ngữ Pháp: 60 22 02 03 -- Trường Đại học ngoại ngữ .Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
dc.publisherCollege of Foreign Languages
dc.relation.replacesLuận án Ngành Ngôn ngữ Pháp (full)
dc.titleRôle de la langue française dans le développement de la ville de Danang = vai trò của tiếng Pháp trong sự phát triển thành phố Đà Nẵng. Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 60 22 02
dc.typeThesis
dc.language.advisorfre
Appears in Collections:ULIS - Dissertations


 • 04054000095.pdf
  • Size : 2,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrịnh, Văn Minh, supervisor
  dc.contributor.advisorTrịnh, Đức Thái, supervisor
  dc.contributor.authorLê, Trần Thanh Cương
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:29:06Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:29:06Z-
  dc.date.issued2016
  dc.identifier.degreecode04054000095
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39817-
  dc.description.abstract199 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận án TS. Ngôn ngữ Pháp: 60 22 02 03 -- Trường Đại học ngoại ngữ .Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
  dc.publisherCollege of Foreign Languages
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Ngôn ngữ Pháp (full)
  dc.titleRôle de la langue française dans le développement de la ville de Danang = vai trò của tiếng Pháp trong sự phát triển thành phố Đà Nẵng. Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 60 22 02
  dc.typeThesis
  dc.language.advisorfre
  Appears in Collections:ULIS - Dissertations


 • 04054000095.pdf
  • Size : 2,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :