Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoa, Ngọc Sơn , người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh
dc.date.accessioned2017-05-17T07:36:59Z-
dc.date.available2017-05-17T07:36:59Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.degreecode04053000104
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40150-
dc.description.abstract65 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Ngôn ngữ Trung Quốc -- Ngôn ngữ Trung Quốc. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.description.abstract中国竹文化是汉文化的一格组成部分。竹文化体现了汉民族对植物尤其是竹的认知。竹作为岁寒三友之一。竹在社会生活中的应用范围特别广。汉文字生动有趣地反映了汉族关于竹的思维及联想能力。本论文针对带有“竹”部的汉字的字形与字义进行了较为全面的考察。在考察研究过程中,本文采取了统计法、描写法及分析法阐明了带有“竹”部的汉字的结构、字义尤其是蕴含在内的文化特征。带有“竹”部的汉字里,绝大多数情况是由“竹”最为意符,而且大多是居上。从构字法方面上看,形声字颇多。从字义方面看,这类汉字所反映的内容包括古代社会的文具、音乐、武 (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHNN
dc.relation.replacesLuận văn ngành Ngôn ngữ Hán (Full)
dc.subjectTiếng Trung Quốc
dc.subjectChữ Hán
dc.subjectNgôn ngữ học
dc.subjectTừ vựng
dc.title“竹”字作为部首的汉字研究 = Nghiên cứu những chữ Hán có chứa “竹TRÚC” làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
dc.typeThesis
Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04053000104_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoa, Ngọc Sơn , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:36:59Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:36:59Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.degreecode04053000104
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40150-
  dc.description.abstract65 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Ngôn ngữ Trung Quốc -- Ngôn ngữ Trung Quốc. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.description.abstract中国竹文化是汉文化的一格组成部分。竹文化体现了汉民族对植物尤其是竹的认知。竹作为岁寒三友之一。竹在社会生活中的应用范围特别广。汉文字生动有趣地反映了汉族关于竹的思维及联想能力。本论文针对带有“竹”部的汉字的字形与字义进行了较为全面的考察。在考察研究过程中,本文采取了统计法、描写法及分析法阐明了带有“竹”部的汉字的结构、字义尤其是蕴含在内的文化特征。带有“竹”部的汉字里,绝大多数情况是由“竹”最为意符,而且大多是居上。从构字法方面上看,形声字颇多。从字义方面看,这类汉字所反映的内容包括古代社会的文具、音乐、武 (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHNN
  dc.relation.replacesLuận văn ngành Ngôn ngữ Hán (Full)
  dc.subjectTiếng Trung Quốc
  dc.subjectChữ Hán
  dc.subjectNgôn ngữ học
  dc.subjectTừ vựng
  dc.title“竹”字作为部首的汉字研究 = Nghiên cứu những chữ Hán có chứa “竹TRÚC” làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04053000104_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :