Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nguyệt Nga-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:37:46Z-
dc.date.available2017-05-17T07:37:46Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNguyễn, T.N.N. (2010). 现代汉语副词“又”与越南语副词“lại”对比. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]-
dc.identifier.degreecode602210-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40321-
dc.format.extent115 页.-
dc.language.isozh-
dc.subjectTiếng Việt-
dc.subjectNgôn ngữ Hán-
dc.subjectPhó từ-
dc.subject.ddc495.1-
dc.title现代汉语副词“又”与越南语副词“lại”对比-
dc.title.alternativeĐối chiếu phó từ You" trong tiếng Hán hiện đại với phó từ ""Lại" trong tiếng Việt-
dc.typeThesis-
dc.identifier.licNG-N-
Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04053000021_Noi_dung.pdf
  • Size : 12,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nguyệt Nga-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:37:46Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:37:46Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationNguyễn, T.N.N. (2010). 现代汉语副词“又”与越南语副词“lại”对比. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]-
  dc.identifier.degreecode602210-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40321-
  dc.format.extent115 页.-
  dc.language.isozh-
  dc.subjectTiếng Việt-
  dc.subjectNgôn ngữ Hán-
  dc.subjectPhó từ-
  dc.subject.ddc495.1-
  dc.title现代汉语副词“又”与越南语副词“lại”对比-
  dc.title.alternativeĐối chiếu phó từ You" trong tiếng Hán hiện đại với phó từ ""Lại" trong tiếng Việt-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.licNG-N-
  Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04053000021_Noi_dung.pdf
  • Size : 12,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :