Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hoài Nhân-
dc.contributor.advisorNguyễn, Quý Mão-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:38:00Z-
dc.date.available2017-05-17T07:38:00Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationPhạm, T. H. (2008). СЛОВА-НАЗВАНИЯ РУССКОЙ И ВЬЕТНАМСКОЙ ОДЕЖДЫ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ. Диссертации на соискание учёной степени. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode04052000017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40341-
dc.description.abstractДиссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2008-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent226 c.-
dc.language.isoru-
dc.publisherTrường Đại học Ngoại ngữ-
dc.relation.replacesLuận văn ngành Ngôn ngữ Nga (Full)-
dc.subjectTiếng Nga-
dc.subjectTừ vựng-
dc.subjectY phục-
dc.subjectTiếng Việt-
dc.subjectNgôn ngữ đối chiếu-
dc.titleСЛОВА-НАЗВАНИЯ РУССКОЙ И ВЬЕТНАМСКОЙ ОДЕЖДЫ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ = Những từ chỉ y phục của người Nga và người Việt xét từ góc độ đối chiếu. Диссертация: 62 22 05 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04052000017_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hoài Nhân-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Quý Mão-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:38:00Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:38:00Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationPhạm, T. H. (2008). СЛОВА-НАЗВАНИЯ РУССКОЙ И ВЬЕТНАМСКОЙ ОДЕЖДЫ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ. Диссертации на соискание учёной степени. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode04052000017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40341-
  dc.description.abstractДиссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2008-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent226 c.-
  dc.language.isoru-
  dc.publisherTrường Đại học Ngoại ngữ-
  dc.relation.replacesLuận văn ngành Ngôn ngữ Nga (Full)-
  dc.subjectTiếng Nga-
  dc.subjectTừ vựng-
  dc.subjectY phục-
  dc.subjectTiếng Việt-
  dc.subjectNgôn ngữ đối chiếu-
  dc.titleСЛОВА-НАЗВАНИЯ РУССКОЙ И ВЬЕТНАМСКОЙ ОДЕЖДЫ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ = Những từ chỉ y phục của người Nga và người Việt xét từ góc độ đối chiếu. Диссертация: 62 22 05 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04052000017_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :