Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Khắc Nam-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Hoa-
dc.date.accessioned2015-12-04T08:13:03Z-
dc.date.available2015-12-04T08:13:03Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. H. (2014). Vấn đề can thiệp nhân đạo trong quan hệ quốc tế hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecode60310206-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4077-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về chủ quyền quốc gia, nhân quyền và lý thuyết về can thiệp nhân đạo, cũng như tập trung phân tích vào một số trường hợp điển hình liên quan đến can thiệp nhân đạo được thực hiện bởi Mỹ và các quốc gia phương Tây để rút ra các quan điểm khác nhau của cộng đồng quốc tế trước những cuộc khủng hoảng điển hình của thế giới. Trình bày quan điểm và những phản ứng của chính quyền Mỹ được chú trọng nghiên cứu, phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Từ những kết quả thu thập được, đề tài tiếp tục tìm hiểu về những động lực bên trong hình thức can thiệp này để đưa ra những nhận xét, đánh giá và khuyến nghị mang tính khả thi cho chính sách đối ngoại của quốc gia trong tương lai.-
dc.format.extent120 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectCan thiệp nhân đạoen_US
dc.subjectQuan hệ quốc tếen_US
dc.subject.ddc327.17-
dc.titleVấn đề can thiệp nhân đạo trong quan hệ quốc tế hiện nayen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.licNG-H-
dc.description.degreeQuan hệ quốc tế-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002751.pdf
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Khắc Nam-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Hoa-
  dc.date.accessioned2015-12-04T08:13:03Z-
  dc.date.available2015-12-04T08:13:03Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. H. (2014). Vấn đề can thiệp nhân đạo trong quan hệ quốc tế hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecode60310206-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4077-
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về chủ quyền quốc gia, nhân quyền và lý thuyết về can thiệp nhân đạo, cũng như tập trung phân tích vào một số trường hợp điển hình liên quan đến can thiệp nhân đạo được thực hiện bởi Mỹ và các quốc gia phương Tây để rút ra các quan điểm khác nhau của cộng đồng quốc tế trước những cuộc khủng hoảng điển hình của thế giới. Trình bày quan điểm và những phản ứng của chính quyền Mỹ được chú trọng nghiên cứu, phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Từ những kết quả thu thập được, đề tài tiếp tục tìm hiểu về những động lực bên trong hình thức can thiệp này để đưa ra những nhận xét, đánh giá và khuyến nghị mang tính khả thi cho chính sách đối ngoại của quốc gia trong tương lai.-
  dc.format.extent120 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectCan thiệp nhân đạoen_US
  dc.subjectQuan hệ quốc tếen_US
  dc.subject.ddc327.17-
  dc.titleVấn đề can thiệp nhân đạo trong quan hệ quốc tế hiện nayen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.licNG-H-
  dc.description.degreeQuan hệ quốc tế-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002751.pdf
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :