Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Thiện-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Hạnh-
dc.date.accessioned2015-12-09T02:12:21Z-
dc.date.available2015-12-09T02:12:21Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, M. H. (2014). Thế giới nhân vật trong các tập truyện ngắn gần đây của Ma Văn Kháng ( Trốn nợ - 2008, Mùa thu đảo chiều - 2012, San Cha Chải - 2013). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecode60220121-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4102-
dc.description.abstractLuận văn gồm 3 chương: Chương 1: Khái lược chung về nhân vật văn học và quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn của Ma văn Kháng. Chương 2: Các kiểu nhân vật trong các tập truyện ngắn Trốn nợ, Mùa thu đảo chiều, San Cha Chải của Ma Văn Kháng. Chương 3: Nghệ thuật thể hiện thế giới nhân vật trong các tập truyện ngắn Trốn nợ, Mùa thu đảo chiều, San Cha Chải của Ma Văn Kháng-
dc.format.extent103 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectTruyện ngắnen_US
dc.subjectMa, Văn Kháng, 1936--
dc.subjectVăn học Việt Nam-
dc.subject.ddc895.922334-
dc.titleThế giới nhân vật trong các tập truyện ngắn gần đây của Ma Văn Kháng ( Trốn nợ - 2008, Mùa thu đảo chiều - 2012, San Cha Chải - 2013)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.licNG-H-
dc.description.degreeVăn học Việt Nam-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002857.pdf
  • Size : 834,31 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Thiện-
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Hạnh-
  dc.date.accessioned2015-12-09T02:12:21Z-
  dc.date.available2015-12-09T02:12:21Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. H. (2014). Thế giới nhân vật trong các tập truyện ngắn gần đây của Ma Văn Kháng ( Trốn nợ - 2008, Mùa thu đảo chiều - 2012, San Cha Chải - 2013). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecode60220121-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4102-
  dc.description.abstractLuận văn gồm 3 chương: Chương 1: Khái lược chung về nhân vật văn học và quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn của Ma văn Kháng. Chương 2: Các kiểu nhân vật trong các tập truyện ngắn Trốn nợ, Mùa thu đảo chiều, San Cha Chải của Ma Văn Kháng. Chương 3: Nghệ thuật thể hiện thế giới nhân vật trong các tập truyện ngắn Trốn nợ, Mùa thu đảo chiều, San Cha Chải của Ma Văn Kháng-
  dc.format.extent103 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectTruyện ngắnen_US
  dc.subjectMa, Văn Kháng, 1936--
  dc.subjectVăn học Việt Nam-
  dc.subject.ddc895.922334-
  dc.titleThế giới nhân vật trong các tập truyện ngắn gần đây của Ma Văn Kháng ( Trốn nợ - 2008, Mùa thu đảo chiều - 2012, San Cha Chải - 2013)en_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.licNG-H-
  dc.description.degreeVăn học Việt Nam-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002857.pdf
  • Size : 834,31 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :