Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Xuân Kháng-
dc.contributor.authorLê, Văn Quỳnh Trang-
dc.date.accessioned2015-12-10T08:51:14Z-
dc.date.available2015-12-10T08:51:14Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationLê, V. Q. T. (2014). Cải cách ở Myanmar và những tác động tới quan hệ quốc tế của Myanmar. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.issnLE-T-
dc.identifier.degreecode60310206-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4173-
dc.description.abstractTrình bày bối cảnh quốc tế, khu vực cũng như bối cảnh trong nước, nguyên nhân dẫn đến cuộc cách của Myanmar. Thế giới vận động phát triển không ngừng đặt ra yêu cầu khách quan cho các nước đều phải thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, chính tình hình nội tại là thực tế sự kém phát triển, tụt hậu, quyết tâm đổi mới từ các nhà lãnh đạo Myanmar cộng thêm các yếu tố khác về chính trị như muốn thoát khỏi sự phụ thuộc của Trung Quốc, lệnh cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây, vai trò của nhà lãnh tụ, nhu cầu mở rộng giao lưu hợp tác để lấy lại vị thế đã mất của Myanmar mới là những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc cải cách toàn diện này. Nêu tiến trình, thành tựu và những khó khăn thuận lợi với cuộc cải cách hiện nay. Cuộc cải cách được tiến hành trên tất cả các mặt như kinh tế, chính trị, ngoại giao, và đạt được thành tựu to lớn, được sự công nhận và ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Mặc dù Myanmar có được những thuận lợi lớn khi tiến hành cải cách thì cũng không thể xem nhẹ những khó khăn sẽ gặp phải trong khi tiến hành cuộc cải cách. Trình bày những tác động, sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của các nước đối với Myanmar và sự thay đổi trong thực tiễn mối quan hệ của Myanmar và ASEAN, các nước phương Tây, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam.-
dc.format.extent124 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuan hệ quốc tếen_US
dc.subjectMyanmaren_US
dc.subjectCải cáchen_US
dc.subject.ddc327.591-
dc.titleCải cách ở Myanmar và những tác động tới quan hệ quốc tế của Myanmaren_US
dc.typeThesisen_US
dc.description.degreeQuan hệ quốc tế-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002788.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Xuân Kháng-
  dc.contributor.authorLê, Văn Quỳnh Trang-
  dc.date.accessioned2015-12-10T08:51:14Z-
  dc.date.available2015-12-10T08:51:14Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationLê, V. Q. T. (2014). Cải cách ở Myanmar và những tác động tới quan hệ quốc tế của Myanmar. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.issnLE-T-
  dc.identifier.degreecode60310206-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4173-
  dc.description.abstractTrình bày bối cảnh quốc tế, khu vực cũng như bối cảnh trong nước, nguyên nhân dẫn đến cuộc cách của Myanmar. Thế giới vận động phát triển không ngừng đặt ra yêu cầu khách quan cho các nước đều phải thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, chính tình hình nội tại là thực tế sự kém phát triển, tụt hậu, quyết tâm đổi mới từ các nhà lãnh đạo Myanmar cộng thêm các yếu tố khác về chính trị như muốn thoát khỏi sự phụ thuộc của Trung Quốc, lệnh cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây, vai trò của nhà lãnh tụ, nhu cầu mở rộng giao lưu hợp tác để lấy lại vị thế đã mất của Myanmar mới là những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc cải cách toàn diện này. Nêu tiến trình, thành tựu và những khó khăn thuận lợi với cuộc cải cách hiện nay. Cuộc cải cách được tiến hành trên tất cả các mặt như kinh tế, chính trị, ngoại giao, và đạt được thành tựu to lớn, được sự công nhận và ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Mặc dù Myanmar có được những thuận lợi lớn khi tiến hành cải cách thì cũng không thể xem nhẹ những khó khăn sẽ gặp phải trong khi tiến hành cuộc cải cách. Trình bày những tác động, sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của các nước đối với Myanmar và sự thay đổi trong thực tiễn mối quan hệ của Myanmar và ASEAN, các nước phương Tây, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam.-
  dc.format.extent124 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectQuan hệ quốc tếen_US
  dc.subjectMyanmaren_US
  dc.subjectCải cáchen_US
  dc.subject.ddc327.591-
  dc.titleCải cách ở Myanmar và những tác động tới quan hệ quốc tế của Myanmaren_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.description.degreeQuan hệ quốc tế-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002788.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :