Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Tam-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:00:42Z-
dc.date.available2017-05-17T08:00:42Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2009). Mạng riêng ảo và giải pháp hệ thống trong Tổng cục Thuế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_02091-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41765-
dc.description.abstractTổng quan về mạng riêng ảo (VPN - Vitual private network), các loại mạng riêng ảo hiện nay: Overlay VPN, Site to site VPN. Nghiên cứu mạng riêng ảo trên nền công nghệ MPLS như: đặc điểm mạng MPLS, các khái niệm cơ bản trong kiến trúc MPLS, phương thức hoạt động (...)-
dc.format.extent79 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHCN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Full)-
dc.subjectGiải pháp hệ thống-
dc.subjectMạng máy tính-
dc.subjectMạng riêng ảo-
dc.subjectTruyền dữ liệu-
dc.titleMạng riêng ảo và giải pháp hệ thống trong Tổng cục Thuế-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_02091_Noi_dung.pdf
  • Size : 3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Tam-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:00:42Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:00:42Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2009). Mạng riêng ảo và giải pháp hệ thống trong Tổng cục Thuế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02091-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41765-
  dc.description.abstractTổng quan về mạng riêng ảo (VPN - Vitual private network), các loại mạng riêng ảo hiện nay: Overlay VPN, Site to site VPN. Nghiên cứu mạng riêng ảo trên nền công nghệ MPLS như: đặc điểm mạng MPLS, các khái niệm cơ bản trong kiến trúc MPLS, phương thức hoạt động (...)-
  dc.format.extent79 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHCN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Full)-
  dc.subjectGiải pháp hệ thống-
  dc.subjectMạng máy tính-
  dc.subjectMạng riêng ảo-
  dc.subjectTruyền dữ liệu-
  dc.titleMạng riêng ảo và giải pháp hệ thống trong Tổng cục Thuế-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_02091_Noi_dung.pdf
  • Size : 3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :