Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorVũ, Ngọc Minh
dc.date.accessioned2017-05-17T08:00:53Z-
dc.date.available2017-05-17T08:00:53Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_01048
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41820-
dc.description.abstract59 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractKhái quát về mô hình hệ thống mã hóa sửa lỗi điều chế (COFDM). Phân tích công nghệ Mimo và các kỹ thuật xử lý tiên tiến để nâng cao hiệu quả kênh truyền. Phân tích cấu trúc và đưa ra các kết quả mô phỏng V-BLAST của hệ Mimo - BLAST nhằm đáp ứng nhu cầu tru (...)
dc.description.abstractLuận văn ThS Công nghệ Điện tử-Viễn thông 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectKênh truyền
dc.subjectMạng thông tin không dây
dc.subjectMạng truyền thông
dc.subjectViễn thông
dc.titleHệ MiMo và Mimo V-Blast OFDM : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 2.07.00
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_01048_Noidung.pdf
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorVũ, Ngọc Minh
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:00:53Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:00:53Z-
  dc.date.issued2006
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01048
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41820-
  dc.description.abstract59 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractKhái quát về mô hình hệ thống mã hóa sửa lỗi điều chế (COFDM). Phân tích công nghệ Mimo và các kỹ thuật xử lý tiên tiến để nâng cao hiệu quả kênh truyền. Phân tích cấu trúc và đưa ra các kết quả mô phỏng V-BLAST của hệ Mimo - BLAST nhằm đáp ứng nhu cầu tru (...)
  dc.description.abstractLuận văn ThS Công nghệ Điện tử-Viễn thông 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHCN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
  dc.subjectKênh truyền
  dc.subjectMạng thông tin không dây
  dc.subjectMạng truyền thông
  dc.subjectViễn thông
  dc.titleHệ MiMo và Mimo V-Blast OFDM : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 2.07.00
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_01048_Noidung.pdf
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :