Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn
dc.date.accessioned2017-05-17T08:00:54Z-
dc.date.available2017-05-17T08:00:54Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_01010
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41824-
dc.description.abstractTrình bày các vấn đề chung về mạng máy tính, bảo mật hệ thống và mạng như các vấn đề an ninh mạng, các phương thức mã hoá. Nghiên cứu các vấn đề về lỗ hổng bảo mật, điểm yếu của hệ thống, bảo mật dịch vụ Web và một số phương thức tấn công mạng phổ biến như (...)
dc.description.abstract141 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectAn ninh mạng
dc.subjectBảo mật hệ thống
dc.subjectMạng máy tính
dc.titleBảo mật dịch vụ hệ thống mạng máy tính : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_01010_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:00:54Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:00:54Z-
  dc.date.issued2006
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01010
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41824-
  dc.description.abstractTrình bày các vấn đề chung về mạng máy tính, bảo mật hệ thống và mạng như các vấn đề an ninh mạng, các phương thức mã hoá. Nghiên cứu các vấn đề về lỗ hổng bảo mật, điểm yếu của hệ thống, bảo mật dịch vụ Web và một số phương thức tấn công mạng phổ biến như (...)
  dc.description.abstract141 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
  dc.publisherĐHCN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
  dc.subjectAn ninh mạng
  dc.subjectBảo mật hệ thống
  dc.subjectMạng máy tính
  dc.titleBảo mật dịch vụ hệ thống mạng máy tính : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_01010_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :