Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Bích Phượng
dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:01Z-
dc.date.available2017-05-17T08:01:01Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_00942
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41842-
dc.description.abstract80 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractTổng quát về DSL (Công nghệ đường dây thuê bao số) như modem thoại, các mode truyền dẫn, thuật ngữ DSL, tốc độ, phạm vi, xuyên âm... Nêu các loại DSL như ISDN (Mạng số đa dịch vụ tích hợp), HDSL (Đường thuê bao số tốc độ bit cao), ADSL (Đường dây thuê bao (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc --Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectPhổ tần số
dc.subjectViễn thông
dc.subjectĐiện thoại
dc.subjectĐiện tử
dc.subjectĐường dây thuê bao số
dc.titleSử dụng phổ tần số tối ưu trên đường dây thuê bao số : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00942_Noi_dung.PDF
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Bích Phượng
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:01Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:01:01Z-
  dc.date.issued2006
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00942
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41842-
  dc.description.abstract80 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractTổng quát về DSL (Công nghệ đường dây thuê bao số) như modem thoại, các mode truyền dẫn, thuật ngữ DSL, tốc độ, phạm vi, xuyên âm... Nêu các loại DSL như ISDN (Mạng số đa dịch vụ tích hợp), HDSL (Đường thuê bao số tốc độ bit cao), ADSL (Đường dây thuê bao (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc --Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
  dc.publisherĐHCN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
  dc.subjectPhổ tần số
  dc.subjectViễn thông
  dc.subjectĐiện thoại
  dc.subjectĐiện tử
  dc.subjectĐường dây thuê bao số
  dc.titleSử dụng phổ tần số tối ưu trên đường dây thuê bao số : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00942_Noi_dung.PDF
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :