Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quyên
dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:03Z-
dc.date.available2017-05-17T08:01:03Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_00923
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41850-
dc.description.abstract114 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractTổng quan các công nghệ truyền dẫn trên đường dây thuê bao số và giới thiệu các loại DSL hiện đang sử dụng trong truyền thông; Trình bày nhiễu xuyên ký hiệu ISI và các bộ làm bằng, trình bày hệ thống truyền dẫn đa gồm kỹ thuật điều chế vectơ và kỹ thuật DM (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Công nghệ Điện tử-Viễn thông -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectKỹ thuật thông tin
dc.subjectKỹ thuật vô tuyến
dc.subjectLiên lạc
dc.subjectTruyền dẫn số
dc.subjectViễn thông
dc.titleKết hợp điều khiển công suất và phân phối Bít trong hệ xDSL đa người dùng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông: 2.07.00
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00923_Noi_dung.PDF
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quyên
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:03Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:01:03Z-
  dc.date.issued2006
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00923
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41850-
  dc.description.abstract114 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractTổng quan các công nghệ truyền dẫn trên đường dây thuê bao số và giới thiệu các loại DSL hiện đang sử dụng trong truyền thông; Trình bày nhiễu xuyên ký hiệu ISI và các bộ làm bằng, trình bày hệ thống truyền dẫn đa gồm kỹ thuật điều chế vectơ và kỹ thuật DM (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Công nghệ Điện tử-Viễn thông -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
  dc.publisherĐHCN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
  dc.subjectKỹ thuật thông tin
  dc.subjectKỹ thuật vô tuyến
  dc.subjectLiên lạc
  dc.subjectTruyền dẫn số
  dc.subjectViễn thông
  dc.titleKết hợp điều khiển công suất và phân phối Bít trong hệ xDSL đa người dùng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông: 2.07.00
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00923_Noi_dung.PDF
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :