Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorLại, Quang Hưng
dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:04Z-
dc.date.available2017-05-17T08:01:04Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_00850
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41859-
dc.description.abstract89 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractTổng quan thông tin vệ tinh gồm: lịch sử phát triển, các dạng quỹ đạo vệ tinh, các phương pháp đa truy nhập, các loại hình dịch vụ của thông tin vệ tinh. Phân tích tính toán một tuyến thông tin vệ tinh: các thông số anten, công suất phát, công suất thu và (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectCông nghệ thông tin
dc.subjectCông suất
dc.subjectThông tin vệ tinh
dc.subjectĐiện tử viễn thông
dc.titleĐiều khiển công suất và tốc độ thích nghi trong thông tin vệ tinh băng KA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00850_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorLại, Quang Hưng
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:04Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:01:04Z-
  dc.date.issued2006
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00850
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41859-
  dc.description.abstract89 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractTổng quan thông tin vệ tinh gồm: lịch sử phát triển, các dạng quỹ đạo vệ tinh, các phương pháp đa truy nhập, các loại hình dịch vụ của thông tin vệ tinh. Phân tích tính toán một tuyến thông tin vệ tinh: các thông số anten, công suất phát, công suất thu và (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
  dc.publisherĐHCN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
  dc.subjectCông nghệ thông tin
  dc.subjectCông suất
  dc.subjectThông tin vệ tinh
  dc.subjectĐiện tử viễn thông
  dc.titleĐiều khiển công suất và tốc độ thích nghi trong thông tin vệ tinh băng KA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00850_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :