Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHuỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Tùng
dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:07Z-
dc.date.available2017-05-17T08:01:07Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_00842
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41862-
dc.description.abstract59 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn tập trung nghiên cứu phương pháp tổ hợp tối ưu và áp dụng trong việc phân tập anten tại nơi thu và phân tập anten tại nơi phát. Đi sâu phân tích ưu và nhược điểm của từng phương pháp, đồng thời so sánh và kiến nghị khi áp dụng vào thực tiễn
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectCông nghệ thông tin
dc.subjectMã hóa
dc.subjectMô hình toán học
dc.subjectPhương pháp tổ hợp
dc.subjectTổ hợp tối ưu
dc.titleNghiên cứu các phương pháp tổ hợp tối ưu : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00842_noi_dung.pdf
  • Size : 986,51 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHuỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Tùng
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:07Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:01:07Z-
  dc.date.issued2006
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00842
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41862-
  dc.description.abstract59 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn tập trung nghiên cứu phương pháp tổ hợp tối ưu và áp dụng trong việc phân tập anten tại nơi thu và phân tập anten tại nơi phát. Đi sâu phân tích ưu và nhược điểm của từng phương pháp, đồng thời so sánh và kiến nghị khi áp dụng vào thực tiễn
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
  dc.publisherĐHCN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
  dc.subjectCông nghệ thông tin
  dc.subjectMã hóa
  dc.subjectMô hình toán học
  dc.subjectPhương pháp tổ hợp
  dc.subjectTổ hợp tối ưu
  dc.titleNghiên cứu các phương pháp tổ hợp tối ưu : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00842_noi_dung.pdf
  • Size : 986,51 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :