Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Kim Giao-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:11Z-
dc.date.available2017-05-17T08:01:11Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationPhạm, Thị Hồng. (2005). Xây dựng mô hình mạng IPoA phục vụ cho đào tạo. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00640-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41882-
dc.description.abstractKhái quát sự lạc hậu bất cập của hệ thống viễn thông nước ta, xu hướng phát triển của các hệ thống viễn thông hiện đại và mục tiêu xây dựng hệ thống mạng viễn thông phục vụ cho công tác đào tạo của Khoa ĐTVT - ĐHCN. Trình bày về công nghệ IP và các ứng dụng Công nghệ ATM, ứng dụng công nghệ IP trên nền ATM(IpoA). Xây dựng mạng IpoA phục vụ cho đào tạo-
dc.format.extent141 tr. + Đĩa CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)-
dc.subjectMô hình mạng-
dc.subjectMạng IPoA-
dc.subjectViễn thông-
dc.titleXây dựng mô hình mạng IPoA phục vụ cho đào tạo : Luận văn ThS.Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00640_noi_dung.pdf
  • Size : 3,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Kim Giao-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:11Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:01:11Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationPhạm, Thị Hồng. (2005). Xây dựng mô hình mạng IPoA phục vụ cho đào tạo. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00640-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41882-
  dc.description.abstractKhái quát sự lạc hậu bất cập của hệ thống viễn thông nước ta, xu hướng phát triển của các hệ thống viễn thông hiện đại và mục tiêu xây dựng hệ thống mạng viễn thông phục vụ cho công tác đào tạo của Khoa ĐTVT - ĐHCN. Trình bày về công nghệ IP và các ứng dụng Công nghệ ATM, ứng dụng công nghệ IP trên nền ATM(IpoA). Xây dựng mạng IpoA phục vụ cho đào tạo-
  dc.format.extent141 tr. + Đĩa CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)-
  dc.subjectMô hình mạng-
  dc.subjectMạng IPoA-
  dc.subjectViễn thông-
  dc.titleXây dựng mô hình mạng IPoA phục vụ cho đào tạo : Luận văn ThS.Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00640_noi_dung.pdf
  • Size : 3,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :