Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorLê, Văn Ninh
dc.date.accessioned2017-05-17T08:02:01Z-
dc.date.available2017-05-17T08:02:01Z-
dc.date.issued2002
dc.identifier.degreecodeV_L0_00120
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41950-
dc.description.abstract106 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn ước lượng tham số tín hiệu, xây dựng phase locket loop (pll) và đồng bộ sóng mạng, đồng bộ ký hiệu, đồng bộ khung, đồng bộ thời gian chuẩn cung cấp cho các nút mạng viễn thông
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
dc.publisherKhoa Công nghệ
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectKỹ thuật vô tuyến điện tử
dc.subjectNút mạng viễn thông
dc.subjectThông tin liên lạc
dc.titleĐồng bộ trong thông tin - xác định thời gian chuẩn theo GPS Common-View cho nút mạng viễn thông : Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc: 2 07 00
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00120_Noi_dung.pdf
  • Size : 37,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorLê, Văn Ninh
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:02:01Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:02:01Z-
  dc.date.issued2002
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00120
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41950-
  dc.description.abstract106 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn ước lượng tham số tín hiệu, xây dựng phase locket loop (pll) và đồng bộ sóng mạng, đồng bộ ký hiệu, đồng bộ khung, đồng bộ thời gian chuẩn cung cấp cho các nút mạng viễn thông
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
  dc.publisherKhoa Công nghệ
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
  dc.subjectKỹ thuật vô tuyến điện tử
  dc.subjectNút mạng viễn thông
  dc.subjectThông tin liên lạc
  dc.titleĐồng bộ trong thông tin - xác định thời gian chuẩn theo GPS Common-View cho nút mạng viễn thông : Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc: 2 07 00
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00120_Noi_dung.pdf
  • Size : 37,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :