Chính sách thúc đẩy quá trình chuyển giao và tiếp nhận công nghệ trong lĩnh vực y tế giữa các bệnh viện công lập. (Nghiên cứu trường hợp bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4203Chính sách thúc đẩy quá trình chuyển giao và tiếp nhận công nghệ trong lĩnh vực y tế giữa các bệnh viện công lập. (Nghiên cứu trường hợp bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4203