Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Doãn Miên , người hướng dẫn
dc.contributor.authorTống, Quang Công
dc.date.accessioned2017-05-17T08:09:26Z-
dc.date.available2017-05-17T08:09:26Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.degreecode00050000956
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42072-
dc.description.abstract57 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nano -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
dc.description.abstractNêu ra các nguyên lý cơ bản của laser diode và tính chất chùm tia laser. Trình bày phương pháp kỹ thuật thực nghiệm để đo và tính toán các thông số cơ bản của laser bán dẫn. Trình bày các kết quả đo các đặc trưng và tính toán các thông số của laser công su (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHGD
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Công nghệ nano sinh học (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) (Full)
dc.subjectCông nghệ Nano
dc.subjectTia laser
dc.subjectChất bán dẫn
dc.subjectBước sóng
dc.titleNghiên cứu chất lượng chùm tia Laser bán dẫn công suất cao cấu trúc giếng lượng tử và module laser phát ở bước sóng 670 nm : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nano
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050000956_Noi_dung.pdf
  • Size : 4,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Doãn Miên , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTống, Quang Công
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:09:26Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:09:26Z-
  dc.date.issued2011
  dc.identifier.degreecode00050000956
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42072-
  dc.description.abstract57 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nano -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
  dc.description.abstractNêu ra các nguyên lý cơ bản của laser diode và tính chất chùm tia laser. Trình bày phương pháp kỹ thuật thực nghiệm để đo và tính toán các thông số cơ bản của laser bán dẫn. Trình bày các kết quả đo các đặc trưng và tính toán các thông số của laser công su (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHGD
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Công nghệ nano sinh học (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) (Full)
  dc.subjectCông nghệ Nano
  dc.subjectTia laser
  dc.subjectChất bán dẫn
  dc.subjectBước sóng
  dc.titleNghiên cứu chất lượng chùm tia Laser bán dẫn công suất cao cấu trúc giếng lượng tử và module laser phát ở bước sóng 670 nm : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nano
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050000956_Noi_dung.pdf
  • Size : 4,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :