Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorPhùng, Thị Thu Hường-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:11:14Z-
dc.date.available2017-05-17T08:11:14Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationPhùng, T. T. H. (2006). Những nguyên lý pháp lý của thế chấp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01246-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42401-
dc.description.abstractChương 1: Thực trạng về thế chấp ở Việt Nam. Chương 2: Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động thế chấp. Chương 3: Những nguyên lý pháp chế của thế chấp.-
dc.format.extent102 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHCN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Công nghệ thông tin (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectThế chấp-
dc.subjectNguyên lý pháp chế-
dc.titleNhững nguyên lý pháp lý của thế chấp-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorPhùng, Thị Thu Hường-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:11:14Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:11:14Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationPhùng, T. T. H. (2006). Những nguyên lý pháp lý của thế chấp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01246-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42401-
  dc.description.abstractChương 1: Thực trạng về thế chấp ở Việt Nam. Chương 2: Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động thế chấp. Chương 3: Những nguyên lý pháp chế của thế chấp.-
  dc.format.extent102 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHCN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Công nghệ thông tin (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectThế chấp-
  dc.subjectNguyên lý pháp chế-
  dc.titleNhững nguyên lý pháp lý của thế chấp-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :