Sàng lọc một số chủng vi khuẩn và xạ khuẩn có hoạt tính trung hòa virus lở mồm long móng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4272Sàng lọc một số chủng vi khuẩn và xạ khuẩn có hoạt tính trung hòa virus lở mồm long móng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4272