Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Văn Đức-
dc.contributor.authorNguyễn, Đăng Cường-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:14:36Z-
dc.date.available2017-05-17T08:14:36Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, Đ. C. (2011). Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000776-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42851-
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý(GIS). Chương 2: Khái quá hóa bản đồ. Chương 3: Tìm hiểu một số thuật toán khái quát hóa bản đồ. Chương 4: Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ-
dc.format.extent73 tr. + CD-ROM+Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHCN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Công nghệ phần mềm (Full)-
dc.subjectCông nghệ phần mềm-
dc.subjectBản đồ-
dc.subjectThuật toán-
dc.titleMột số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050000776_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Văn Đức-
  dc.contributor.authorNguyễn, Đăng Cường-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:14:36Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:14:36Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, Đ. C. (2011). Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000776-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42851-
  dc.description.abstractChương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý(GIS). Chương 2: Khái quá hóa bản đồ. Chương 3: Tìm hiểu một số thuật toán khái quát hóa bản đồ. Chương 4: Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ-
  dc.format.extent73 tr. + CD-ROM+Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHCN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Công nghệ phần mềm (Full)-
  dc.subjectCông nghệ phần mềm-
  dc.subjectBản đồ-
  dc.subjectThuật toán-
  dc.titleMột số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050000776_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :