Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Quân-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:15:28Z-
dc.date.available2017-05-17T08:15:28Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43048-
dc.description.abstractChương I: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Chương II: Các triết lí đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty. Chương III: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh....-
dc.format.extent395 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHKTQDen_US
dc.subjectVăn hóa công tyen_US
dc.subjectĐạo đức kinh doanhen_US
dc.subjectĐạo đức nghề nghiệpen_US
dc.subject.ddc174-
dc.titleGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công tyen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Nhân văn


 • V_G0_42091(1).pdf
  • Size : 11,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_42091(2).pdf
  • Size : 4,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_42091(3).pdf
  • Size : 6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_42091(4).pdf
  • Size : 8,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_42091(6).pdf
  • Size : 9,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_42091(5).pdf
  • Size : 6,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Quân-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:15:28Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:15:28Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43048-
  dc.description.abstractChương I: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Chương II: Các triết lí đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty. Chương III: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh....-
  dc.format.extent395 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐHKTQDen_US
  dc.subjectVăn hóa công tyen_US
  dc.subjectĐạo đức kinh doanhen_US
  dc.subjectĐạo đức nghề nghiệpen_US
  dc.subject.ddc174-
  dc.titleGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công tyen_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Nhân văn


 • V_G0_42091(1).pdf
  • Size : 11,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_42091(2).pdf
  • Size : 4,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_42091(3).pdf
  • Size : 6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_42091(4).pdf
  • Size : 8,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_42091(6).pdf
  • Size : 9,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_42091(5).pdf
  • Size : 6,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :