Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Phương-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:43:55Z-
dc.date.available2017-05-17T08:43:55Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. P. (2014). Phát triển năng lực lãnh đạo tại trường Đại học Đông Á Đà Nẵng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050003209-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43689-
dc.description.abstractLuận văn đã hệ thống hóa được các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo, ví dụ như: Đã lập ra được bảng các khái niệm về lãnh đạo, các mô hình lãnh đạo hiệu quả, các cách tiếp cận khác nhau về năng lực lãnh đạo…Qua đó luận văn đã làm sáng tỏ được bản chất của việc phát triển năng lực lãnh đạo là phát triển các năng lực bộ phận cụ thể như tầm nhìn chiến lược, năng lực động viên khuyến khích, năng lực phân quyền và ủy quyền, năng lực ra quyết định, năng lực gây ảnh hưởng… Luận văn cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo đến việc phát triển năng lực lãnh đạo, nhận dạng được các nhân tố chính để phát triển năng lực đó. Thông qua việc khảo sát thực tế năng lực lãnh đạo của các lãnh đạo nhà trường (phiếu khảo sát) tác giả đã rút ra được các kết luận về điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực lãnh đạo của nhà trường. Cuối cùng, dựa vào kết quả phân tích thực trạng năng lực lãnh đạo, luận văn cũng đã đề xuất được một số giải pháp nhằm giúp các lãnh đạo trường Đại học Đông Á Đà Nẵng nâng cao năng lực lãnh đạo của mình.-
dc.format.extent130 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
dc.subjectQuản trị kinh doanh-
dc.subjectNăng lực lãnh đạo-
dc.subjectQuản lý điều hành-
dc.subjectĐại học Đông Á Đà Nẵng-
dc.titlePhát triển năng lực lãnh đạo tại trường Đại học Đông Á Đà Nẵng-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003209_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Phương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:43:55Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:43:55Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. P. (2014). Phát triển năng lực lãnh đạo tại trường Đại học Đông Á Đà Nẵng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050003209-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43689-
  dc.description.abstractLuận văn đã hệ thống hóa được các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo, ví dụ như: Đã lập ra được bảng các khái niệm về lãnh đạo, các mô hình lãnh đạo hiệu quả, các cách tiếp cận khác nhau về năng lực lãnh đạo…Qua đó luận văn đã làm sáng tỏ được bản chất của việc phát triển năng lực lãnh đạo là phát triển các năng lực bộ phận cụ thể như tầm nhìn chiến lược, năng lực động viên khuyến khích, năng lực phân quyền và ủy quyền, năng lực ra quyết định, năng lực gây ảnh hưởng… Luận văn cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo đến việc phát triển năng lực lãnh đạo, nhận dạng được các nhân tố chính để phát triển năng lực đó. Thông qua việc khảo sát thực tế năng lực lãnh đạo của các lãnh đạo nhà trường (phiếu khảo sát) tác giả đã rút ra được các kết luận về điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực lãnh đạo của nhà trường. Cuối cùng, dựa vào kết quả phân tích thực trạng năng lực lãnh đạo, luận văn cũng đã đề xuất được một số giải pháp nhằm giúp các lãnh đạo trường Đại học Đông Á Đà Nẵng nâng cao năng lực lãnh đạo của mình.-
  dc.format.extent130 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
  dc.subjectQuản trị kinh doanh-
  dc.subjectNăng lực lãnh đạo-
  dc.subjectQuản lý điều hành-
  dc.subjectĐại học Đông Á Đà Nẵng-
  dc.titlePhát triển năng lực lãnh đạo tại trường Đại học Đông Á Đà Nẵng-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003209_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :