Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
dc.contributor.authorTrần, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:44:03Z-
dc.date.available2017-05-17T08:44:03Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationTrần, A. T. (2014). Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050003422-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43729-
dc.description.abstractLuận văn trình bày cơ sở lý lu ận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc qua tìm hiểu về thực tiễn phát triển nguồn lực ở Ngân hàng như: công tác hoạch định, xác định các tiêu chí phát triển và một số chính sách trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo và đãi ngộ nguồn nhân lực; tìm hiểu kết quả phát triển nguồn nhân lực ở Vietcombank Vĩnh Phúc về số lượng, trình độ, chất l ượng hoạt động chuyên môn, cơ cấu nguồn nhân lực. Từ đó, nêu một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực ở Vietcombank Vĩnh Phúc, khắc phục một số bất cập trong quá trình phát triển nguồn nhân lực-
dc.format.extent79 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
dc.subjectNguồn nhân lực-
dc.subjectQuản lý nhân sự-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectQuản trị kinh doanh-
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003422.pdf
  • Size : 871,29 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
  dc.contributor.authorTrần, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:44:03Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:44:03Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationTrần, A. T. (2014). Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050003422-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43729-
  dc.description.abstractLuận văn trình bày cơ sở lý lu ận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc qua tìm hiểu về thực tiễn phát triển nguồn lực ở Ngân hàng như: công tác hoạch định, xác định các tiêu chí phát triển và một số chính sách trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo và đãi ngộ nguồn nhân lực; tìm hiểu kết quả phát triển nguồn nhân lực ở Vietcombank Vĩnh Phúc về số lượng, trình độ, chất l ượng hoạt động chuyên môn, cơ cấu nguồn nhân lực. Từ đó, nêu một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực ở Vietcombank Vĩnh Phúc, khắc phục một số bất cập trong quá trình phát triển nguồn nhân lực-
  dc.format.extent79 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
  dc.subjectNguồn nhân lực-
  dc.subjectQuản lý nhân sự-
  dc.subjectNgân hàng-
  dc.subjectQuản trị kinh doanh-
  dc.titlePhát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050003422.pdf
  • Size : 871,29 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :