Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.advisorPhạm, Vũ Thắng-
dc.contributor.authorTrần, Quang Hùng-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:44:12Z-
dc.date.available2017-05-17T08:44:12Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationTrần, Q. H. (2016). Chính sách học phí đại học của Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050007371-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43795-
dc.description.abstractVề lý luận  Luận án tổng hợp các khái niệm về học phí, chính sách học phí và các đặc điểm của chính sách học phí giáo dục đại học công lập.  Luận án trình bày các bài học kinh nghiệm về chính sách học phí giáo dục đại học công lập từ các quốc gia trên thế giới  Luận án phân tích thực trạng chính sách học phí giáo dục đại học công lập: phân tích định tính và định lượng chính sách học phí giáo dục đại học. Từ kết quả nghiên cứu, Luận án khẳng định rằng: (i) Về dài hạn Nhà nước nên thực hiện lộ trình bỏ “mức trần học phí”, (ii) Trong giai đoạn áp dụng “mức trần học phí”, các trường đại học vẫn được phép tăng học phí vượt trần, và phần chênh lệch giữa học phí trần và học phí thực tế Nhà nước sẽ thu thuế, (iii) Chính sách học phí cần phân loại thành nhiều nhóm ngành đào tạo đại học, (iv) Nhà nước cần đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng các trường đại học, khuyến khích kiểm định chất lượng độc lập, kiểm định vùng và xếp hạng các trường đại học, (v) Nhà nước cần tiếp tục duy trì và hoàn thiện chính sách hỗ trợ học phí, vay sinh viên cho học sinh nghèo, (vi) Cần phải thành lập hội đồng kiểm tra học phí ở các trường đại học. Về thực tiễn Luận án thực hiện phỏng vấn đại diện các trường đại học và khảo sát ý kiến sinh viên về đánh giá học phí giáo dục đại học công lập. Từ những bài học kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và phân tích kết quả khảo sát, luận án đề xuất các khuyến nghị cho Nhà nước để hoàn thiện chính sách học phí giáo dục đại học công lập ở Việt Nam.-
dc.format.extent199 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐại học Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectGiáo dục đại học-
dc.subjectChính sách học phí-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleChính sách học phí đại học của Việt Nam-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050007371.pdf
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.advisorPhạm, Vũ Thắng-
  dc.contributor.authorTrần, Quang Hùng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:44:12Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:44:12Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationTrần, Q. H. (2016). Chính sách học phí đại học của Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050007371-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43795-
  dc.description.abstractVề lý luận  Luận án tổng hợp các khái niệm về học phí, chính sách học phí và các đặc điểm của chính sách học phí giáo dục đại học công lập.  Luận án trình bày các bài học kinh nghiệm về chính sách học phí giáo dục đại học công lập từ các quốc gia trên thế giới  Luận án phân tích thực trạng chính sách học phí giáo dục đại học công lập: phân tích định tính và định lượng chính sách học phí giáo dục đại học. Từ kết quả nghiên cứu, Luận án khẳng định rằng: (i) Về dài hạn Nhà nước nên thực hiện lộ trình bỏ “mức trần học phí”, (ii) Trong giai đoạn áp dụng “mức trần học phí”, các trường đại học vẫn được phép tăng học phí vượt trần, và phần chênh lệch giữa học phí trần và học phí thực tế Nhà nước sẽ thu thuế, (iii) Chính sách học phí cần phân loại thành nhiều nhóm ngành đào tạo đại học, (iv) Nhà nước cần đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng các trường đại học, khuyến khích kiểm định chất lượng độc lập, kiểm định vùng và xếp hạng các trường đại học, (v) Nhà nước cần tiếp tục duy trì và hoàn thiện chính sách hỗ trợ học phí, vay sinh viên cho học sinh nghèo, (vi) Cần phải thành lập hội đồng kiểm tra học phí ở các trường đại học. Về thực tiễn Luận án thực hiện phỏng vấn đại diện các trường đại học và khảo sát ý kiến sinh viên về đánh giá học phí giáo dục đại học công lập. Từ những bài học kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và phân tích kết quả khảo sát, luận án đề xuất các khuyến nghị cho Nhà nước để hoàn thiện chính sách học phí giáo dục đại học công lập ở Việt Nam.-
  dc.format.extent199 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐại học Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectGiáo dục đại học-
  dc.subjectChính sách học phí-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleChính sách học phí đại học của Việt Nam-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050007371.pdf
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :