Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorNguyễn, Chí Linh-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:44:13Z-
dc.date.available2017-05-17T08:44:13Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, C. L. (2012). Cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002494-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43802-
dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề chung về cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng, mô hình áp dụng tại một số nước. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng giai đoạn thí điểm theo Quyết định 380/QĐ-TTg trong 2 năm 2009 (...)-
dc.format.extent90 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐại học Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
dc.subjectCơ chế tài chính-
dc.subjectDịch vụ môi trường-
dc.subjectRừng-
dc.subjectLâm Đồng-
dc.titleCơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002494_Noi_dung.pdf
  • Size : 774,6 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Chí Linh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:44:13Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:44:13Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, C. L. (2012). Cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002494-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43802-
  dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề chung về cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng, mô hình áp dụng tại một số nước. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng giai đoạn thí điểm theo Quyết định 380/QĐ-TTg trong 2 năm 2009 (...)-
  dc.format.extent90 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐại học Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
  dc.subjectCơ chế tài chính-
  dc.subjectDịch vụ môi trường-
  dc.subjectRừng-
  dc.subjectLâm Đồng-
  dc.titleCơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002494_Noi_dung.pdf
  • Size : 774,6 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :