Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLars-Torsten Eriksson-
dc.contributor.advisorNguyen, Thuy Anh-
dc.contributor.authorNguyen, Thi Viet Anh-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:44:41Z-
dc.date.available2017-05-17T08:44:41Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyen, T. V. A. (2013). Completing the business registration work in Vietnam up to 2020. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi.-
dc.identifier.degreecodeUEB_00060-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43826-
dc.description.abstractPhân tích thực trạng của công tác đăng ký kinh doanh hiện nay, tìm ra những yếu kém và nguyên nhân của những yếu kém trong công tác đăng ký kinh doanh. Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công tác đăng ký kinh doanh-
dc.format.extent133 p.-
dc.language.isoen-
dc.publisherTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế-
dc.relation.replacesLuận văn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Full)-
dc.subjectQuản lí công-
dc.subjectQuản lí kinh tế-
dc.subjectKinh doanh-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectĐăng ký-
dc.titleCompleting the business registration work in Vietnam up to 2020-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện Nhà C1T - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội-
dc.language.advisorvi-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • UEB_00060.pdf
  • Size : 56,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLars-Torsten Eriksson-
  dc.contributor.advisorNguyen, Thuy Anh-
  dc.contributor.authorNguyen, Thi Viet Anh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:44:41Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:44:41Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyen, T. V. A. (2013). Completing the business registration work in Vietnam up to 2020. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi.-
  dc.identifier.degreecodeUEB_00060-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43826-
  dc.description.abstractPhân tích thực trạng của công tác đăng ký kinh doanh hiện nay, tìm ra những yếu kém và nguyên nhân của những yếu kém trong công tác đăng ký kinh doanh. Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công tác đăng ký kinh doanh-
  dc.format.extent133 p.-
  dc.language.isoen-
  dc.publisherTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Full)-
  dc.subjectQuản lí công-
  dc.subjectQuản lí kinh tế-
  dc.subjectKinh doanh-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectĐăng ký-
  dc.titleCompleting the business registration work in Vietnam up to 2020-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện Nhà C1T - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội-
  dc.language.advisorvi-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • UEB_00060.pdf
  • Size : 56,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :