Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyen, Thanh Cong-
dc.contributor.advisorDo, Tien Long-
dc.contributor.advisorLars-Torsten Eriksson-
dc.contributor.advisorSvard, Sven-Erik-
dc.contributor.authorNguyen,Thi Bich Hanh-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:45:20Z-
dc.date.available2017-05-17T08:45:20Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyen,T. B. H. (2013). Leadership development for middle managers to improve efficiency of coordination at exploration production corporation. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi-
dc.identifier.degreecodeUEB_00039-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43849-
dc.description.abstractLuận văn đã chỉ ra nguyên nhân sự phối hợp chưa hiệu quả giữa E&P và Non E&P là do môi trường làm việc; hoạt động chuyên môn. Hiệu quả phối hợp có tác động tới việc đạt được mục tiêu của Tổ chức: phối hợp hiệu quả đạt mục tiêu vượt/ đúng kế hoạch; phối hợp kém hiệu quả dẫn tới không đạt mục tiêu của Tổ chức ( chậm tiến độ các dự án; ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh). Đánh giá được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cán bộ quản lý cấp trung trong tổ chức (PVEP). Chỉ rõ vai trò, tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của kỹ năng lãnh đạo tới hiệu quả phối hợp. Chỉ ra các gợi ý cho nghiên cứu sâu hơn.-
dc.format.extent122 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế-
dc.relation.replacesLuận văn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Full)-
dc.subjectQuản lí công-
dc.subjectCán bộ lãnh đạo-
dc.subjectTổng công ty-
dc.subjectKỹ năng-
dc.titleLeadership development for middle managers to improve efficiency of coordination at exploration production corporation-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện Nhà C1T - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • UEB_00039.pdf
  • Size : 74,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyen, Thanh Cong-
  dc.contributor.advisorDo, Tien Long-
  dc.contributor.advisorLars-Torsten Eriksson-
  dc.contributor.advisorSvard, Sven-Erik-
  dc.contributor.authorNguyen,Thi Bich Hanh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:45:20Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:45:20Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyen,T. B. H. (2013). Leadership development for middle managers to improve efficiency of coordination at exploration production corporation. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi-
  dc.identifier.degreecodeUEB_00039-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43849-
  dc.description.abstractLuận văn đã chỉ ra nguyên nhân sự phối hợp chưa hiệu quả giữa E&P và Non E&P là do môi trường làm việc; hoạt động chuyên môn. Hiệu quả phối hợp có tác động tới việc đạt được mục tiêu của Tổ chức: phối hợp hiệu quả đạt mục tiêu vượt/ đúng kế hoạch; phối hợp kém hiệu quả dẫn tới không đạt mục tiêu của Tổ chức ( chậm tiến độ các dự án; ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh). Đánh giá được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cán bộ quản lý cấp trung trong tổ chức (PVEP). Chỉ rõ vai trò, tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của kỹ năng lãnh đạo tới hiệu quả phối hợp. Chỉ ra các gợi ý cho nghiên cứu sâu hơn.-
  dc.format.extent122 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Full)-
  dc.subjectQuản lí công-
  dc.subjectCán bộ lãnh đạo-
  dc.subjectTổng công ty-
  dc.subjectKỹ năng-
  dc.titleLeadership development for middle managers to improve efficiency of coordination at exploration production corporation-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện Nhà C1T - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • UEB_00039.pdf
  • Size : 74,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :