Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLo, Viet Phuong-
dc.contributor.advisorHoang, Van Tuyen-
dc.contributor.advisorQuach, Manh Hao-
dc.contributor.advisorErik Svard, Sven-
dc.contributor.authorTran, Kien-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:45:33Z-
dc.date.available2017-05-17T08:45:33Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationTran, K. (2012). Research for monitor and evaluation system of Program 135 in Stage II (2006-2010), propose improvement solutions for purpose of evaluating the impact of Program. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi.-
dc.identifier.degreecodeUEB_00031-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43858-
dc.description.abstractLuận văn là cơ sở đáng tin cậy đối với các nhà hoạch địng chính sách và quản lý ở Trung ương, Tỉnh, Huyện. Đặc biệt là với UBDT. Vụ Chính sách Dân tộc với mong muốn hỗ trợ tốt hơn trong việc cải thiện và đảo bảo tính thực thi khi thực hiện công tác theo dõi, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2012 - 2016.-
dc.format.extent144 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế-
dc.relation.replacesLuận văn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Full)-
dc.subjectChính sách xã hội-
dc.subjectChương trình 135-
dc.subjectGiai đoạn 2006-2010-
dc.titleResearch for monitor and evaluation system of Program 135 in Stage II (2006-2010), propose improvement solutions for purpose of evaluating the impact of Program-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện Nhà C1T - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội-
dc.language.advisoreng-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • UEB_00031.pdf
  • Size : 84,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLo, Viet Phuong-
  dc.contributor.advisorHoang, Van Tuyen-
  dc.contributor.advisorQuach, Manh Hao-
  dc.contributor.advisorErik Svard, Sven-
  dc.contributor.authorTran, Kien-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:45:33Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:45:33Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationTran, K. (2012). Research for monitor and evaluation system of Program 135 in Stage II (2006-2010), propose improvement solutions for purpose of evaluating the impact of Program. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi.-
  dc.identifier.degreecodeUEB_00031-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43858-
  dc.description.abstractLuận văn là cơ sở đáng tin cậy đối với các nhà hoạch địng chính sách và quản lý ở Trung ương, Tỉnh, Huyện. Đặc biệt là với UBDT. Vụ Chính sách Dân tộc với mong muốn hỗ trợ tốt hơn trong việc cải thiện và đảo bảo tính thực thi khi thực hiện công tác theo dõi, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2012 - 2016.-
  dc.format.extent144 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Full)-
  dc.subjectChính sách xã hội-
  dc.subjectChương trình 135-
  dc.subjectGiai đoạn 2006-2010-
  dc.titleResearch for monitor and evaluation system of Program 135 in Stage II (2006-2010), propose improvement solutions for purpose of evaluating the impact of Program-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện Nhà C1T - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội-
  dc.language.advisoreng-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • UEB_00031.pdf
  • Size : 84,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :