Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
dc.contributor.authorTrần, Hương Ly-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:46:23Z-
dc.date.available2017-05-17T08:46:23Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationTrần, H. L. (2012). Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Trường hợp Công ty TNHH Hoàn Mỹ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002479-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43903-
dc.description.abstractNghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam t (...)-
dc.format.extent119 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐại học Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế đối ngoại (Full)-
dc.subjectHội nhập kinh tế-
dc.subjectDoanh Nghiệp-
dc.subjectPhát triển nguồn nhân lực-
dc.subjectKinh tế quốc tế-
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Trường hợp Công ty TNHH Hoàn Mỹ.-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002479_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
  dc.contributor.authorTrần, Hương Ly-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:46:23Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:46:23Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationTrần, H. L. (2012). Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Trường hợp Công ty TNHH Hoàn Mỹ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002479-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43903-
  dc.description.abstractNghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam t (...)-
  dc.format.extent119 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐại học Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế đối ngoại (Full)-
  dc.subjectHội nhập kinh tế-
  dc.subjectDoanh Nghiệp-
  dc.subjectPhát triển nguồn nhân lực-
  dc.subjectKinh tế quốc tế-
  dc.titlePhát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Trường hợp Công ty TNHH Hoàn Mỹ.-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002479_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :