Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDuong, Thi Nga
dc.contributor.advisorNguyen, Thi Thanh Nga
dc.contributor.advisorNguyen, Manh Hung
dc.contributor.advisorErik Svard, Sven
dc.contributor.authorNguyen, Huong Giang
dc.date.accessioned2017-05-17T08:46:26Z-
dc.date.available2017-05-17T08:46:26Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế
dc.identifier.degreecodeUEB_00014
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43912-
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.publisherTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế
dc.relation.replacesLuận văn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Full)
dc.subjectChăm sóc sức khỏe
dc.subjectBệnh nhân nghèo
dc.subjectBệnh viện công
dc.subjectDịch vụ chăm sóc sức khỏe
dc.titleSatisfaction amongst poor patients with health care services at two district public hospitals
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện Nhà C1T - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
dc.language.advisoreng
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • UEB_00014.pdf
  • Size : 70,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorDuong, Thi Nga
  dc.contributor.advisorNguyen, Thi Thanh Nga
  dc.contributor.advisorNguyen, Manh Hung
  dc.contributor.advisorErik Svard, Sven
  dc.contributor.authorNguyen, Huong Giang
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:46:26Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:46:26Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.citationTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế
  dc.identifier.degreecodeUEB_00014
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43912-
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.publisherTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế
  dc.relation.replacesLuận văn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Full)
  dc.subjectChăm sóc sức khỏe
  dc.subjectBệnh nhân nghèo
  dc.subjectBệnh viện công
  dc.subjectDịch vụ chăm sóc sức khỏe
  dc.titleSatisfaction amongst poor patients with health care services at two district public hospitals
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện Nhà C1T - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  dc.language.advisoreng
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • UEB_00014.pdf
  • Size : 70,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :