Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTạ, Ngọc Sơn
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ngọc Huyền
dc.contributor.advisorErik Svard, Sven
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Huân
dc.date.accessioned2017-05-17T08:46:40Z-
dc.date.available2017-05-17T08:46:40Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế
dc.identifier.degreecodeUEB_00009
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43924-
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.publisherTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế
dc.relation.replacesLuận văn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Full)
dc.subjectHà Nội
dc.subjectSông Tô Lịch
dc.subjectMôi trường nước
dc.titleSolutions to improve water environment in To Lich River
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện Nhà C1T - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
dc.language.advisoreng
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • UEB_00009.pdf
  • Size : 77,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTạ, Ngọc Sơn
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ngọc Huyền
  dc.contributor.advisorErik Svard, Sven
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Huân
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:46:40Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:46:40Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.citationTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế
  dc.identifier.degreecodeUEB_00009
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43924-
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.publisherTrung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế
  dc.relation.replacesLuận văn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Full)
  dc.subjectHà Nội
  dc.subjectSông Tô Lịch
  dc.subjectMôi trường nước
  dc.titleSolutions to improve water environment in To Lich River
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện Nhà C1T - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  dc.language.advisoreng
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • UEB_00009.pdf
  • Size : 77,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :