Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorVũ, Thị Thu Hải-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:10Z-
dc.date.available2017-05-17T08:47:10Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationVũ, T.T. H. (2015). Quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050007264-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43940-
dc.description.abstractLàm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về nợ nước ngoài, vai trò, tác động của nợ nước ngoài đến phát triển kinh tế. Làm rõ thực trạng về nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và tăng cường công tác quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian tới.-
dc.format.extent91 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
dc.subjectQuản lý nợ nước ngoài-
dc.titleQuản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050007264.pdf
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Thu Hải-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:10Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:47:10Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationVũ, T.T. H. (2015). Quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050007264-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43940-
  dc.description.abstractLàm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về nợ nước ngoài, vai trò, tác động của nợ nước ngoài đến phát triển kinh tế. Làm rõ thực trạng về nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và tăng cường công tác quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian tới.-
  dc.format.extent91 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
  dc.subjectQuản lý nợ nước ngoài-
  dc.titleQuản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050007264.pdf
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :