Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Chiến-
dc.contributor.authorVũ, Trường Giang-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:28Z-
dc.date.available2017-05-17T08:47:28Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationVũ, T. G. (2016). Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050007181-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44014-
dc.description.abstractTrong hoạt động của nền hành chính hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Nguồn nhân lực này quyết định việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính.-
dc.format.extent115 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )-
dc.subjectQuản lý đội ngũ công chức-
dc.subjectTổng Cục Dự trữ Nhà nước-
dc.titleQuản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050007181.pdf
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Văn Chiến-
  dc.contributor.authorVũ, Trường Giang-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:28Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:47:28Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationVũ, T. G. (2016). Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050007181-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44014-
  dc.description.abstractTrong hoạt động của nền hành chính hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Nguồn nhân lực này quyết định việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính.-
  dc.format.extent115 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý kinh tế (Full )-
  dc.subjectQuản lý đội ngũ công chức-
  dc.subjectTổng Cục Dự trữ Nhà nước-
  dc.titleQuản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050007181.pdf
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :