Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Thanh Tú-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:36Z-
dc.date.available2017-05-17T08:47:36Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2012). Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002153-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44038-
dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về ngân hàng bán lẻ (NHBL). Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động bán lẻ tại thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (...)-
dc.format.extent101 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectDịch vụ ngân hàng-
dc.subjectKinh tế học tài chính-
dc.titlePhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002153_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Thanh Tú-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:36Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:47:36Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2012). Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002153-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44038-
  dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về ngân hàng bán lẻ (NHBL). Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động bán lẻ tại thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (...)-
  dc.format.extent101 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
  dc.subjectNgân hàng-
  dc.subjectDịch vụ ngân hàng-
  dc.subjectKinh tế học tài chính-
  dc.titlePhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002153_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :