Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Mừng-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:48Z-
dc.date.available2017-05-17T08:47:48Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationTrần, T. M. (2012). Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002092-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44075-
dc.description.abstractHệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi to tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ (...)-
dc.format.extent95 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
dc.subjectQuản lý rủi ro-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectTín dụng-
dc.titleQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002092_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Mừng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:48Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:47:48Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationTrần, T. M. (2012). Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002092-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44075-
  dc.description.abstractHệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi to tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ (...)-
  dc.format.extent95 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
  dc.subjectQuản lý rủi ro-
  dc.subjectNgân hàng-
  dc.subjectTín dụng-
  dc.titleQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002092_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :