Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Thị Dậu-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Lý-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:52Z-
dc.date.available2017-05-17T08:47:52Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, N. L. (2012). Quản lý rủi ro tín dụng tại VPBank chi nhánh Thái Nguyên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002050-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44094-
dc.description.abstractHệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích, đánh giá RRTD và quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên; phát hiện ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong hoạt động quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên (...)-
dc.format.extent101 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
dc.subjectQuản lý rủi ro-
dc.subjectTín dụng-
dc.subjectVPBank-
dc.subjectThái Nguyên-
dc.subjectTài chính ngân hàng-
dc.titleQuản lý rủi ro tín dụng tại VPBank chi nhánh Thái Nguyên-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện Nhà C1T – Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002050_Noi_dung.pdf
  • Size : 949,28 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Thị Dậu-
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Lý-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:52Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:47:52Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, N. L. (2012). Quản lý rủi ro tín dụng tại VPBank chi nhánh Thái Nguyên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002050-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44094-
  dc.description.abstractHệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích, đánh giá RRTD và quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên; phát hiện ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong hoạt động quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên (...)-
  dc.format.extent101 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
  dc.subjectQuản lý rủi ro-
  dc.subjectTín dụng-
  dc.subjectVPBank-
  dc.subjectThái Nguyên-
  dc.subjectTài chính ngân hàng-
  dc.titleQuản lý rủi ro tín dụng tại VPBank chi nhánh Thái Nguyên-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện Nhà C1T – Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002050_Noi_dung.pdf
  • Size : 949,28 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :