Vốn đầu tư mạo hiểm - giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44099Vốn đầu tư mạo hiểm - giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44099