Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Đăng Khâm-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:56Z-
dc.date.available2017-05-17T08:47:56Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2012). Công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình khu vực phía Bắc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050001955-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44109-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại ngân hàng thương mại. Thực trạng chất lượng công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng TMCP An Bình khu vực phía Bắc (...)-
dc.format.extent96 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHCN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
dc.subjectTài chính ngân hàng-
dc.subjectNgân hàng thương mại-
dc.subjectThẩm định giá-
dc.subjectTài sản đảm bảo-
dc.titleCông tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình khu vực phía Bắc-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050001955_Tom_tat.pdf
  • Size : 720,55 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00050001955_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Đăng Khâm-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:56Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:47:56Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2012). Công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình khu vực phía Bắc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050001955-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44109-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại ngân hàng thương mại. Thực trạng chất lượng công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng TMCP An Bình khu vực phía Bắc (...)-
  dc.format.extent96 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHCN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
  dc.subjectTài chính ngân hàng-
  dc.subjectNgân hàng thương mại-
  dc.subjectThẩm định giá-
  dc.subjectTài sản đảm bảo-
  dc.titleCông tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình khu vực phía Bắc-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050001955_Tom_tat.pdf
  • Size : 720,55 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00050001955_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :