Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Thị Thanh Xuân-
dc.contributor.authorNguyễn, Tuyết Nhung-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:48:16Z-
dc.date.available2017-05-17T08:48:16Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationNguyễn, T. N. (2008). Xuất khẩu gạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01808-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44166-
dc.description.abstractTổng quan về thị trường gạo thế giới, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam (...)-
dc.format.extent113 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)-
dc.subjectGạo-
dc.subjectHội nhập kinh tế-
dc.subjectKinh tế Việt Nam-
dc.subjectXuất khẩu-
dc.titleXuất khẩu gạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_01808_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Thị Thanh Xuân-
  dc.contributor.authorNguyễn, Tuyết Nhung-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:48:16Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:48:16Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. N. (2008). Xuất khẩu gạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01808-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44166-
  dc.description.abstractTổng quan về thị trường gạo thế giới, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam (...)-
  dc.format.extent113 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)-
  dc.subjectGạo-
  dc.subjectHội nhập kinh tế-
  dc.subjectKinh tế Việt Nam-
  dc.subjectXuất khẩu-
  dc.titleXuất khẩu gạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_01808_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :