Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Mỹ Dung-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:48:30Z-
dc.date.available2017-05-17T08:48:30Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationTrần, T. M. D. (2006). Phát triển thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00892-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44200-
dc.description.abstractNghiên cứu các vấn đề về vốn, xu hướng phát triển thị trường vốn trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh nghiệm phát triển thị trường vốn của một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Châu Âu, Đông Á và các bài học kinh nghiệm; Nghiên cứu tình hình thị trường (...)-
dc.format.extent108 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)-
dc.subjectKinh tế tài chính-
dc.subjectThị trường vốn-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectVốn-
dc.titlePhát triển thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00892_Noi_dung.PDF
  • Size : 898,45 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Mỹ Dung-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:48:30Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:48:30Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationTrần, T. M. D. (2006). Phát triển thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00892-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44200-
  dc.description.abstractNghiên cứu các vấn đề về vốn, xu hướng phát triển thị trường vốn trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh nghiệm phát triển thị trường vốn của một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Châu Âu, Đông Á và các bài học kinh nghiệm; Nghiên cứu tình hình thị trường (...)-
  dc.format.extent108 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)-
  dc.subjectKinh tế tài chính-
  dc.subjectThị trường vốn-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectVốn-
  dc.titlePhát triển thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00892_Noi_dung.PDF
  • Size : 898,45 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :