Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Mai Hồng-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:48:38Z-
dc.date.available2017-05-17T08:48:38Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationTrần, T. M. H. (2012). Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực phân phối bán lẻ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050001601-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44238-
dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ lý luận chung về FDI, ngành bán lẻ tiến tới phân tích thực tiễn tình hình FDI vào ngành phân phối bán lẻ của Việt Nam. Đánh giá, lý giải thực trạng và phân tích tác động FDI đối với dịch vụ phân phối bán lẻ Việt Nam. Đề xuất các giải pháp (...)-
dc.format.extent141 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)-
dc.subjectKinh tế đối ngoại-
dc.subjectThương mại thế giới-
dc.subjectĐầu tư nước ngoài-
dc.subjectPhân phố bán lẻ-
dc.titleĐầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực phân phối bán lẻ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050001601_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Mai Hồng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:48:38Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:48:38Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationTrần, T. M. H. (2012). Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực phân phối bán lẻ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050001601-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44238-
  dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ lý luận chung về FDI, ngành bán lẻ tiến tới phân tích thực tiễn tình hình FDI vào ngành phân phối bán lẻ của Việt Nam. Đánh giá, lý giải thực trạng và phân tích tác động FDI đối với dịch vụ phân phối bán lẻ Việt Nam. Đề xuất các giải pháp (...)-
  dc.format.extent141 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)-
  dc.subjectKinh tế đối ngoại-
  dc.subjectThương mại thế giới-
  dc.subjectĐầu tư nước ngoài-
  dc.subjectPhân phố bán lẻ-
  dc.titleĐầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực phân phối bán lẻ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050001601_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :