Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Anh Dũng , người hướng dẫn
dc.contributor.authorDương, Minh Nguyệt
dc.date.accessioned2017-05-17T08:48:40Z-
dc.date.available2017-05-17T08:48:40Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.degreecode00050001564
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44243-
dc.description.abstract123 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.description.abstractPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty PNT chi nhánh phía bắc. Tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của công ty và thu thập những số liệu thực tế của công ty để đưa ra những nhận xét và biện pháp (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)
dc.subjectKinh tế đối ngoại
dc.subjectVận tải biển
dc.subjectDịch vụ vận tải
dc.subjectViệt Nam
dc.titlePhát triển dịch vụ logictics trong giao nhận, vận tải biển của Việt Nam trường hợp công ty PNT chi nhánh phía Bắc : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050001564_noi_dung.pdf
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Anh Dũng , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorDương, Minh Nguyệt
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:48:40Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:48:40Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.degreecode00050001564
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44243-
  dc.description.abstract123 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.description.abstractPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty PNT chi nhánh phía bắc. Tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của công ty và thu thập những số liệu thực tế của công ty để đưa ra những nhận xét và biện pháp (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)
  dc.subjectKinh tế đối ngoại
  dc.subjectVận tải biển
  dc.subjectDịch vụ vận tải
  dc.subjectViệt Nam
  dc.titlePhát triển dịch vụ logictics trong giao nhận, vận tải biển của Việt Nam trường hợp công ty PNT chi nhánh phía Bắc : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050001564_noi_dung.pdf
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :