Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Hạnh-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:49:12Z-
dc.date.available2017-05-17T08:49:12Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationĐỗ, T. H. (2009). Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_02244-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44326-
dc.description.abstractKhái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn phát triển bền vững thị trường chứng khoán (TTCK). Đề tài lựa chọn 3 nước Trung Quốc, Thái Lan và Singapore là những nước gần, có điều kiện phát triển tương đồng với Việt Nam để rút ra bài học kinh ngh (...)-
dc.format.extent127 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)-
dc.subjectKinh tế tài chính-
dc.subjectPhát triển bền vững-
dc.subjectThị trường chứng khoán-
dc.subjectĐầu tư chứng khoán-
dc.titlePhát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02244_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorĐỗ, Thị Hạnh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:49:12Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:49:12Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationĐỗ, T. H. (2009). Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02244-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44326-
  dc.description.abstractKhái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn phát triển bền vững thị trường chứng khoán (TTCK). Đề tài lựa chọn 3 nước Trung Quốc, Thái Lan và Singapore là những nước gần, có điều kiện phát triển tương đồng với Việt Nam để rút ra bài học kinh ngh (...)-
  dc.format.extent127 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)-
  dc.subjectKinh tế tài chính-
  dc.subjectPhát triển bền vững-
  dc.subjectThị trường chứng khoán-
  dc.subjectĐầu tư chứng khoán-
  dc.titlePhát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02244_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :