Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Dũng-
dc.contributor.authorDương, Ngọc Thanh-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:49:47Z-
dc.date.available2017-05-17T08:49:47Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationDương, N. T. (2006). Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00917-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44426-
dc.description.abstractHệ thống hóa lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, phân tích kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực canh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam; Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh (...)-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ-
dc.subjectKinh tế doanh nghiệp-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleNăng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00917.pdf
  • Size : 864,3 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Văn Dũng-
  dc.contributor.authorDương, Ngọc Thanh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:49:47Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:49:47Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationDương, N. T. (2006). Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00917-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44426-
  dc.description.abstractHệ thống hóa lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, phân tích kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực canh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam; Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh (...)-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ-
  dc.subjectKinh tế doanh nghiệp-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleNăng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00917.pdf
  • Size : 864,3 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :