Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorBùi, Mạnh Cường-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:49:50Z-
dc.date.available2017-05-17T08:49:50Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationBùi, M. C. (2006). Đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44438-
dc.description.abstractHệ thống hóa lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) nhà nước; Phân tích, đánh giá thực trạng ĐTXDCB của nhà nước ở Việt Nam trong những năm gần đây và đưa ra các đánh giá, nhận xét nhằm chỉ ra những vấn đề đang được đặt ra trong hoạt động ĐTXDCB (...)-
dc.format.extent107 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectXây dựng cơ bản-
dc.subjectĐầu tư-
dc.titleĐầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00894_Noi_dung.PDF
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorBùi, Mạnh Cường-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:49:50Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:49:50Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationBùi, M. C. (2006). Đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44438-
  dc.description.abstractHệ thống hóa lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) nhà nước; Phân tích, đánh giá thực trạng ĐTXDCB của nhà nước ở Việt Nam trong những năm gần đây và đưa ra các đánh giá, nhận xét nhằm chỉ ra những vấn đề đang được đặt ra trong hoạt động ĐTXDCB (...)-
  dc.format.extent107 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectXây dựng cơ bản-
  dc.subjectĐầu tư-
  dc.titleĐầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00894_Noi_dung.PDF
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :